coinguon

Chung tay diệt ác 4.

                            LUẬT SƯ                     TRẦN THẾ THANH           Ôi tổ quốc năm nghìn năm Văn Hiến           Mãi sững...

                            LUẬT SƯ
                    TRẦN THẾ THANH
          Ôi tổ quốc năm nghìn năm Văn Hiến
          Mãi sững sừng như ngọn núi Thái sơn
          Dù trải qua hàng trăm lần nguy biến
          Vẩn vững vàng như hai dãy trường sơn
Nói đến tổ quốc Việt Nam , dân tộc Việt Nam, thời phải gắng liền với Quốc Tổ Vua Hùng .
Tổ quốc Việt Nam,  dân tộc Việt Nam,  Quốc Tổ Vua Hùng, như kiền ba chân , không gì lay chuyển được .
               Một chân làm chẳng nên non
               Ba chân chụm lại thành hòn núi cao
Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Quốc Tổ Vua Hùng,  nếu xem nhẹ một ,  thời khó mà trở thành ngọn núi Thái Sơn được,  kiền ba chân mất đi một chân , chỉ còn có hai chân không thể trụ vững được,  không nói là tự ngã đổ .
       Đáng lý ra một số quan chức chính quyền địa phương Đức Phổ phải hiểu rõ điều nầy .
       Nương ý theo ý kiến của dân , mà cho lập đền thờ Quốc  Tổ,  để cho Đức Phổ , không những phát triển mĩ quan văn hóa Đức Phổ, trong đó có cả ngành du lịch Đức Phổ,  để cho đức phổ có cơ may hội tụ  khúc ruột miền trung dân chúng về lễ lạy Quốc Tổ  cho gần , khỏi phải đi xa  hàng nghìn dặm, ra bắc tốn kém vô cùng,  lại làm tăng thêm thu nhập cho Đức Phổ .
         Đằng nầy không tôn kính nguyện vọng  tốt đẹp của bà con Đức Phổ thì thôi,  còn ra tâm hảm hại  bắt nhốt  bỏ tù người ta,  dàng dựng lên nhiều chuyện với lý do nầy lý do kia nhưng  làm sao qua mắt được dân chúng .
        Nếu tôi không đọc qua đơn kêu cứu của ông Đinh hùng Chung , ông Nguyển đức Thông,  cũng như đơn khiếu nại tố cáo của bà Đặng thị thanh Thủy  vợ của ông Đinh hùng Chung,  thời cho dù ai có nói tôi không thể nào tin được .
        Gia đình ông Đinh hùng Chung , gia đình ông Nguyển đức Thông , là hai gia đình cách mạng,  cha của hai ông là cách mạng tập kết .
Bản thân ông Đinh hùng Chung là bộ đội hải đảo .
Bản thân ông Nguyển đức Thông là bộ quốc tế lào.
Hai gia đình có truyền thống cách mạng như vậy,  lại hết lòng tôn thờ Quốc Tổ . 
Thưa các bạn :
hai gia đình có truyền thống cách mạng như vậy,  tự nhiên đi gây rối trật tự có lạ không,  đây không phải là một cuộc dàng dựng là gì .
      Hai gia đình có truyền thống bộ đội , lại ngăn cản con đi nghĩa vụ,  hành vi ngăn cản của  ông ra sao, ông  cũng đã  nói rõ qua đơn kêu cứu  , và đơn khiếu nại tố cáo vợ của ông, bà Đặng thị thanh Thủy .
      Đủ cho thấy ông Nguyển văn Minh , phó huyện kiểm sát Đức  Phổ là tay vô cùng hiểm độc, hại hai gia đình ông Thông ông Chung đi đến nhà tan cửa nát .
      Tôi không hiểu vì sao một số cá nhân quan chức địa phương không lẽ cũng đồng quan điểm với ông Minh , hảm hại những người tôn kính Quốc Tổ phụng thờ Quốc Tổ,  trong khi chủ trương nhà nước không ngăn cấm sự phụng thờ nầy,  còn khuyến khích  tôn thờ qua đài điện báo chí ai cũng thấy .
       Tôi có thể khẳng định một điều , là một số cá nhân quan chức Đức Phổ , rất ghét Quốc tổ Hùng Vương,  hoặc muốn tách riêng ra một chính quyền khác,  không đồng tình với chủ trương nhà nước,  không chấp nhận Quốc Tổ , không chấp nhận Quốc Giỗ , không chấp nhận Quốc Lễ,   mới có hành vi đi ngược lại chủ trương nhà nước như vậy.
       Trong khi cả nước đều hướng về cội nguồn , tỏ lòng thành kính tri ân công đức người dựng nước,  và cũng hiểu rõ Quốc Tổ  Vua Hùng  là cái gốc trụ vững  sự sống còn dân tộc .
               Cây mất gốc héo cành rũ ngọn
               Sông mất nguồn sông cạn sông khô
               Ai ơi đừng bỏ Hùng Vương
               Như thuyền lạc hướng biết phương nào chèo
Nói đến ông Đinh hùng Chung , ông Nguyển đức Thông,  phải nói là tình đồng chí , nghĩa đồng đội . 
ông Thông , ông Chung có đi ngược lại chủ trương của đảng và nhà nước đâu,  phải nói là hai ông đi đúng chủ trương của đảng và nhà nước .
        Vì chính đảng , và nhà nước kêu gọi đồng bào cả nước  hướng về cội nguồn , hướng về Quốc Tổ , hướng về Quốc Giỗ hướng về Quốc Lễ .
       Một số quan chức địa phương Đức Phổ  vì sao không thấy điều nầy,  hay là không cần thấy không cần nghe .
Nếu không tôn thờ Quốc Tổ thời để cho người khác tôn thờ  
       Với nhiều thủ đoạn mưu mô xão quyệt , gian trá giả hình xử việc nầy thông qua việc khác,  dù tinh vi đến đâu cũng không qua mặt được dân chúng .
        Ông Đinh hùng Chung , ông Nguyển đức Thông  có công gốp phần phát huy truyền thống quý báu của dân tộc,  hành động của hai ông như thế có gì sai,  tôn thờ Quốc Tổ có gì sai,  anh linh Quốc Tổ,  hơn bốn nghìn năm lịch sử,  đã ăn sâu vào tìm thức dân tộc con cháu Tiên Rồng .
       Nhớ đến Quốc tổ vua Hùng là nhớ đến công ơn của người dựng nước,  như một lời nhắc nhở đến bao thế hệ
 con cháu người Việt,  hãy cảnh giác kẻ thù , hãy giữ gìn cái gốc của mình, hãy vun đắp cái  gốc cho thật vững chắc. 
       Ông Chung , ông Thông vì đã thấm nhuần chân lý nầy,  nên hai ông đã quyết tâm tôn thờ Quốc Tổ,  cầu mong quốc thới dân an,  thái bình độc lập .
        Cái giá tôn thờ Quốc Tổ , mà ông Chung, ông Thông phải trả bằng tù tội , không những bất công , mà còn nghịch lý , phải nói là hết sức phi lý .
       Đừng trá hình bịp bộm nữa, dàng dựng lên những tuồng hề vô cùng quái dị , không những không lừa dối được dân chúng , mà tự mình rước họa vào thân .
        Trước đây ông đã từng hảm hại ông Đinh hùng Chung  ông Nguyển đức Thông,  với ba năm tù giam đầy khóc liệt,  nhưng hai ông vẩn có ngày ra .
       Nay ông lại hảm hại ông Chung lần nữa  với 18 tháng giam một bản án hết sức phi lý , và ông Chung vẩn có ngày ra tù .
       Còn cái tội của ông đả quá rõ,  trong đơn khiếu nại tố cáo của bà Đặng thị thanh Thủy , vợ của ông Đinh hùng Chung,  xác đáng vô cùng .
       Chỉ cần một tội phản Quốc Tổ , chưa nói đến cái tội hảm hại người tôn thờ Quốc Tổ,  thời ông phải chịu bản án thích  đáng , trước vành móng ngựa  mà con cháu Vua Hùng sẽ dành riêng cho ông, 
và ngày đó sẽ đến không còn xa nữa .
        Tôi có thể nói với ông Nguyển văn Minh rằng,  hãy thả ngay ông Chung ra,  không nên biện cớ nầy cớ nọ nữa, hảm hại ông Chung nữa,  vì anh linh Quốc Tổ đã hiển linh khắp cùng thế giới,  đó là lời nói chân thành tôi khuyên ông,  vì đụng đến Quốc Tổ không đơn giản như ông nghĩ đâu .
       Ông không đủ sức hảm hại hết gần 90 triệu dân con cháu Tiên Rồng đâu,  chỉ cần một người còn sống , thời ông phải trả cái giá mà ông đã gieo ra .
       Anh linh Quốc Tổ một khi đã xuất hiện, thời nơi đó nổi lên bao cơn bão tố yêu nước, yêu cọi , yêu nguồn .
       Dù  cho đó là giặcTàu , bành trướng Bắc kinh, cũng phải kinh hồn bạc vía bỏ chạy,  qua hàng nghìn năm giữ nước cũng đã cho ta thấy rõ điều nầy .
        Ở đâu có anh linh Quốc Tổ Vua Hùng thời nơi đó có sức mạnh đoàn kết nổi lên dậy núi dậy non,  ngoại xâm không còn không chống trả nổi .
       Huống chi chỉ là một nhốm người thiếu hiểu biết  đồng lỏa với ông chuyên hảm hại những người tôn thờ Quốc Tổ  mà chống trả được sao,  ngay trong những con người gần ông sẽ tố giác ông khi ông đã vào rọ .
       Nói đến kẻ tù thời kẻ thù  chống phá Quốc Tổ , không thua kém gì kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam vẩn thường nghe câu hát .  
            Còn một tên xâm lược
            Thời chúng ta còn quét sạch nó đi
            Còn một tên chống phá Quốc Tổ
            Thời nhổ sạch chẳng tiếc chi
chúng ta có thể khẳng định điều nầy , tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Quốc Tổ Vua Hùng,  như kiền ba chân luôn tồn tại bên nhau mãi mãi , kiền ba chân là sự sống còn của dân tộc Việt Nam,  chỉ cần yếu kém một trong kiềm ba chân thời khó mà trụ vững được .
       Những kẻ chống phá Quốc Tổ Vua Hùng bằng mọi giá cũng phải nhổ cho tận gốc rễ.
       Không có một thế lực nào phá vỡ được sức mạnh của kiền ba chân , cho dù đó là thế  lực bành trướng Bắc Kinh .
           Bão bùng,  kiền vững ba chân
           Nương nhau thành núi thành non sững sừng
           Nương nhau kiền biến thành rừng
           Lũy , hào,  sấm sét , khiếp hồn ngoại xâm
           Một cây làm chẳng nên non
           Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
           Hùng Vương, tổ quốc , đi đôi
           Cháu con chụm lại ngút trời mây xanh
           Bộ ba xây chuyển càn khôn
           Muôn năm độc lập Việt Mam sáng ngời
           Chấm dứt nô lệ giặc Tàu
           Chấm dứt lệ thuộc hiệp vào liên ban
           Chung tay xây dựng giang sang
           Lo gì chẳng được sánh vai với đời
           Năm châu bốn biển rạng ngời
           Việt Nam rực rỡ đời đời muôn năm
Bao cuộc đánh tan quân xâm lược , từ thời Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước đến bây giờ .
-               Giặc Hồ xương, Hồ quảng, Hồ tôn,
-               Giặc ân , nhà Ân lần thứ nhất
-               Giặc ân , Man Vu lần thứ nhì
-               Giặc hán
-               Giặc nguyên
-               Giặc minh
-               Giặc mông
-               Giặc tống
-               Giặc thanh
Bao cuộc đánh tan quân xâm lược ,  khi kiền ba chân xuất hiện mạnh mẻ ,  không có cuộc  cách mạng nào đánh tan quân xâm lược , mà không có hình ảnh Anh linh Quốc Tổ sống dậy,  như ngọn lửa thiên thiêu rụi quân thù .
      Hơn một nghìn năm nô lệ giặc Tàu,  họ quyết đồng hóa dân tộc Việt Nam theo dân tộc Hán,  bằng Hán hóa văn hóa,  nhưng không được là vì có Anh linh Quốc Tổ , sống mãi trong linh hồn của những người con người cháu trung hiếu, tiêu biểu như ông Đinh hùng Chung, ông Nguyển đức Thông .
        Ông Đinh hùng Chung , ông Nguyển đức Thông  phải nói là quá hiểu rõ điều nầy , hiểu rõ sự sống còn của dân tộc,  hiểu rõ nổi sợ hãi của bọn quan thầy Bắc kinh,  nói chung là họ rất sợ Anh  linh Quốc Tổ  .
       Ông Nguyển văn Minh , phó huyện kiểm sát Đức Phổ
theo tôi là một tay đầy nguy hiểm mầm móng của sự bán nước dẩn đến nô lệ,  bộ mặt thật ông  đã hiện ra , dù ông có trốn đến chân trời nào , cũng sẽ bị con cháu tiên rồng truy nã,  đây không phải là lời hù dọa, mà là sự thật không sớm thì muộn mà thôi .
       Rất đáng tiếc , là một số quan  chức  địa phương Đức Phổ, không nhân cơ hội 500 chữ ký đồng bào Đức Phổ , xin xây dựng đền thời hùng vương tại Đức Phổ,  đã được các ban ngành trung ương đồng thuận, gợi ý cho phép, quan chức huyện Đức Phổ viện cớ nầy , cớ nọ , không tôn trọng lời thỉnh cầu nguyện vọng chính đáng của dân thì thôi
sao còn phải ra tay  trù dập đến thảm khóc, dẩn đến nhiều người sợ quá lưng mật sanh bệnh bỏ mạng,  còn ông Chung ông Thông phải đi tù , qua sự dàng dựng trá hình gây rối trật tự của ông Minh,  qua sự dàng dựng trá hình phạm vào nghĩa vụ quân sự,  lộ rõ bộ mặt phản Quốc Tổ , hại người vô tội ra .
       Hãy thả ngay ông Đinh hùng Chung , với cáo trạng giả như thế , ông khó mà thoát được tội .  Chấm dứt trò hề bịp bợm,  ông hảm hại người tôn thờ Quốc Tổ .
      Có nghĩa là ông đã thách thức gần 90 triệu dân con cháu Vua Hùng,  sự thách thức ông sẽ nhận sự trả lời , những tố cáo đầy quyết liệt, khắp mọi miền đất nước,
ông đã thách tôi , vì tôi là con cháu Vua Hùng .
      Tôi nhắc lại với ông Nguyển văn Minh một lần nữa,  hãy thả ngay ông Đinh hùng Chung ra, tôi nghĩ vẩn còn kịp,  khi con cháu Vua Hùng chưa lên cơn giận dữ .
          Đức Phổ anh linh đã nở hoa
          Sinh chi những kẻ phản ông cha
          Những tên ác chúa đầy tội ác
          Tàn hại người hiền chúng chẳng tha
          Vua Hùng Quốc Tổ người linh hiển
          Khiến cho con cháu diệt ác ma
          Tay Minh đại ác gieo khủng bố
          Phá hoại Hùng Vương lũ ác tà
                          *   *   *
          Tội ác nào hơn tội ác nầy
          Phá hoại cội nguồn chẳng gớm tay
          Ôi loài ác quỉ ăn uống máu
          Phản bội cha ông vốn xưa nay
          Con cháu Hùng Vương lòng trung hiếu
          Chung lòng , chung sức , với chung tay
          Lên án tay Minh trùm ác chúa
          Phá hoại Vua Hùng trị thẳng tay  
                      *        *         *

                       LUẬT SƯ

             TRẦN THẾ THANH          
Phản ứng: 

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tổng số lượt xem trang

item