coinguon

Đơn khiếu nại tố cáo của bà Đặng Thị Thanh Thủy vợ của ông Đinh Hùng Chung.

  CỌNG HÒA  Xà HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM                ĐỘC LẬP  TỰ DO   HẠNH PHÚC                    ĐƠN KHIẾU NẠI TỐ CÁO KÍNH GỞ...

  CỌNG HÒA  Xà HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
               ĐỘC LẬP  TỰ DO   HẠNH PHÚC

                   ĐƠN KHIẾU NẠI TỐ CÁO

KÍNH GỞI :   VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

Tôi tên là :   Đặng Thị Thanh Thủy, 
Là vợ của ông Đinh Hùng Chung , ở tổ dân phố 6 , thị trấn Đức Phổ .
Viết đơn khiếu nại tố cáo trình lên quý cấp  một việc như sau
-      Nguyên ông Nguyển  Văn Minh ,  hiện nay là phó huyện kiểm sát nhân dân huyện Đức Phổ .
Ông đã lạm dụng quyền chức  trù dập quyền tự do tín ngưỡng hướng về Cội Nguồn , đi dự Giỗ Tổ của vợ chồng tôi.
-      Bằng chứng cụ thể , ông Nguyển Văn Minh đã cho người bắc. chồng tôi, với những người cùng đi dự Giỗ Tổ khác, vào năm 2000 
Sau khi dự Giỗ Tổ về , ông Nguyển Văn Minh lập lên bản cáo trạng giả ,  xử chồng tôi ba năm tù , với cái tội gây rối trật tự,    phải nói ông Nguyển Văn Minh phó huyện kiểm sát huyện Đức Phổ,  là tay quỉ quyệt , dối trá, mánh khóe , thủ đoạn,  còn độc hơn loài rắn hổ mang,  xử chồng tôi với cái tội tôn thờ Quốc Tổ   trá hình qua cái tội gây rối trật tự.
-      Với cáo trạng giả , Ông Minh qua mặt cấp trên,  và cũng làm khiếp đảm những người có lòng tôn kính Quốc Tổ Vua Hùng .
 -      Đáng lý ra tôi phải kiện ông Nguyển Văn Minh về những hành vi , vi phạm quyền tự do tín ngưỡng,

tôn thờ quốc tổ của vợ chồng tôi .
-      Với ba năm tù đầy bất công , đau lòng uất nghẹn,
Làm cho gia đình tôi tan nhà nát cửa .
-      Nhưng trải qua mười ba năm vợ chồng tôi không thưa kiện gì cả, , vì vợ chồng tôi nghĩ Ông  Minh đã hiểu rõ chủ trương của đảng và nhà nước,  về sự tín ngưỡng Giỗ Tổ Hùng Vương, qua thông tin truyền hình, báo chí ,  và Ông Minh sẽ không làm hại đến gia đình chúng tôi nữa,  vì ông cũng hiểu gia đình Chúng tôi, là gia đình cách mạng.
-      Cha chồng tôi là thương binh tập kết
-      Chồng tôi là bộ đội hải đảo
-      Với gia đình truyền thống cách mạng như thế,  thời việc cho con đi nghĩa vụ là điều tất yếu, nên năm nào vợ Chồng tôi, cũng động viên con cái đi nghĩa vụ .
-      Vợ chồng tôi không ngờ với một âm mưu thủ đoạn lớn.
Ông Nguyển Văn Minh ,  tiếp tục hại chồng tôi cho chết,  hầu dập đi tội lỗi năn 2000 .
Hầu bịt miệng luôn nhân chứng sống , vì chồng tôi biết quá nhiều việc làm của Ông,  sai thuộc hạ cấp dưới khủng bố , trù dập, dẫn đến nhiều người phải bỏ mạng dưới tay Ông ta.
       Với cái mà ông Nguyển Văn Minh cho là có tội , cái tội yêu mến Quốc Tổ Vua Hùng, đi dự Giỗ Tổ Hùng Vương .
-     Với âm mưu thủ đoạn Ông  Minh vin vào nghĩa vụ quân sự , kiếm cớ để hại chồng tôi .
-     Ông không cho người đến vận động, phải nói là không cần đến vận động , mà Ông chỉ cần kết hợp với các ban ngành đến nhà tôi khủng bố , trù dập , kiếm cớ nầy , cớ kia đủ chuyện , không chỉ có một ngày mà gần đến  hai tháng.
       Hầu làm cho chồng tôi nổi giận,  không giữ được bình tỉnh, chỉ cần có một đôi lời không hay , là Ông Minh cho người còng lại với cái tội chống người thi hành công vụ .
-     Với những âm mưu thủ đoạn hại người mà Ông đã từng làm năm 2000, chồng tôi đã quá rõ, nên nói với ông Nguyển Văn Minh rằng .
-      Nếu ông còn tiếp tục hảm hại gia đình tôi với cáo trạng giả năm 2000,  thời tôi phải viết đơn khiếu nại tố cáo .
-      Ông Nguyển Văn Minh thách thức , Ông cứ đi khiếu kiện tố cáo ,   chồng tôi nói , Ông dồn tôi vào con đường cùng, thời tôi buộc phải đi thưa kiện .
-      Chồng tôi nói , lần nầy các ông đến nhà tôi là không phải vận động con em đi nghĩa vụ, mà là khủng bố gia đình tôi,  vì gia đình tôi không  thấy một chút gì là vận động con em đi nghĩa vụ cả .
-      Chồng tôi gốp ý kiến,  nên vận động con em đi nghĩa vụ là tốt hơn .
Ông Minh không những không nghe lời gốp ý kiến mà cứ cho người quấy phá không cho làm ăn gì cả,  và sau đó ra sắc lệnh cấm không cho chồng tôi ra khỏi địa phương,
       Như thế ông Nguyển Văn Minh đã  cấm cố chồng tôi vô thời hạn, không cho chồng tôi quan hệ làm ăn , trong khi chồng tôi chưa có tội phạm gì cả .
        Chuyện cấm cố vô thời hạn như vậy  có phải là đúng pháp luật không ?
-      Chồng tôi hết con đường sống buộc phải viết đơn kêu cứu , trình lên các cấp từ trung ương xuống tỉnh.
       Vì cấp huyện sai , phải cầu cứu lên cấp tỉnh vậy,
Ông Minh cho việc viết đơn kêu cứu của chồng tôi lên các cấp trên là sai pháp luật,
       Trong khi chồng tôi chờ đợi các cấp từ trung ương xuống tỉnh giải quyết .
-      Thời ông Nguyển Văn Minh ra lệnh cho người bắc chồng tôi vào mùng 3 tết,  trong lúc đi cúng ông bà.
Đây là một hành vi vô đạo đức, man rợ, tàn bạo, phải nói là đại ác ôn , côn đồ, vô lương tri mất nhân tính .
Nhốt chồng tôi được ba tháng , thời ông Nguyển Văn Minh phó huyện kiểm sát đưa chồng tôi ra xét xử tại tòa án huyện Đức Phổ .
-     Với bản án 18 tháng tù giam .
Thưa quý cấp trên,  chỉ vì một câu gốp ý kiến xây dựng
Là nên vận động con em đi nghĩa vụ thì hơn,  chớ đừng làm theo kiểu khủng bố đàn áp .
-     Đây là lời gốp ý kiến chân thành , chỉ làm tốt đẹp cho đảng và nhà nước, được lòng tin yêu của quyền làm cha mẹ của con em .
-     Với một câu chân thành chồng tôi gốp ý kiến xây dựng như vậy , không thể nói là phạm pháp luật được .
Thế mà ông Nguyển Văn Minh đề nghị bản án 18 tháng tù ở , một bản án quá nặng đối với chồng tôi .
Thưa quý cấp :
Xử chồng tôi 18 tháng tù ở là một bản án vô cùng phi lý , nếu không nói là ông Nguyển Văn Minh cố quyết hảm hại chồng tôi thời còn gì nữa .
-      Để bao che tội ác hảm hại chồng tôi, ông Nguyển Văn Minh,  đưa ra nhiều lý luận phạm tội chồng tôi trước tòa án,
Ông cho rằng chồng tôi không hiểu gì về luật nghĩa vụ quân sự mới , mà quả đúng chồng tôi không biết .
        Ông là người phó huyện kiểm sát Đức Phổ đương nhiên ông là người biết .
Ông xuống nhà tôi dẫn theo một số đông người hành hung khủng bố gia đình tôi tới mười mấy lần ,  sao Ông không  giải thích rõ , cho vợ chồng tôi biết , để vợ chồng tôi chấp hành, mà chỉ đàn áp , khủng bố tinh thần vợ chồng tôi .
-      Ông đưa chồng tôi ra xét xử , ông mới nói luật nghĩa vụ quân sự mới , ban hành vào 2005 là không cần vận động  mà chỉ cần kết hợp với các ban ngành , do viện kiểm sát
Chỉ huy  .
Chính ông là người trực tiếp chỉ huy xuống nhà tôi khủng bố đàn áp tinh thần vợ chồng tôi , ông cho là đúng pháp luật .
-      Còn chồng tôi gốp ý vận động là sai pháp luật , vi phạm vào luật nghĩa vụ quân sự , và ông đề nghị với bản án là 18 tháng tù giam .
       Ông lại còn đưa ra những lời phải nói là  hết sức kỳ quái 
-     Ông hỏi ! chồng tôi  có biết luật khiếu nại tố cáo không
Chồng tôi nói có biết .
-     Ông nói !  tôi chờ ông “ chồng tôi”   trên tòa án huyện kiểm sát huyện hơn 6 tháng  nào có thấy ông “ chồng tôi” gởi  đơn khiếu nại tố cáo gì đâu .
Thưa quý cấp:   chính Ông Minh xuống nhà tôi đàn áp , khủng bố tinh thần vợ chồng tôi .
Rồi bảo chồng tôi viết đơn khiếu nại tố cáo gởi lên cho Ông để Ông giải quyết .
Thưa quý cấp:   đây không phải là chuyện kỳ quái sao,
Không nói cũng biết đây chính là âm mưu dàng dựng trước để đưa chồng tôi vào con đường chết.
       Ông Nguyển Văn Minh đã từng dàng dựng cáo trạng giả xử chồng tôi với tội gây rối trật tự ba năm tù ở.
Với sự dàng dựng trước thâm độc hơn loài  rắn rít của ông Nguyển Văn Minh .
-      Nổi oan ức trước chưa biết kêu oan vào đâu,  nay tiếp tục oan ước mới . 
Chỉ vì lời gốp ý kiến tốt đẹp cho đảng và nhà nước mà phải chịu án 18 tháng tủ ở .
Thưa quý cấp:   lại còn chuyện vô lý kỳ lạ chồng tôi chưa có hành vi phạm tội , mà Ông Minh cho người gởi gấy cấm
Cố vô thời hạn, có thể nói là cả đời, không cho chồng tôi ra khỏi địa phương , không phải sự cấm cố kỳ lạ sao ?
Không cho làm ăn quan hệ gì cả, chỉ cần ra khỏi địa phương là bắt nhốt .
-      Với việc làm sai trái của Ông Minh , cũng như xử chồng tôi quá nặng, với bản cáo trạng giả .
-      Việc chồng tôi ra khỏi địa phương đi kêu cứu đến các cấp có thẩm quyền từ trung ương xuống tỉnh , là vì ông Nguyển Văn Minh đã dồn ép chồng tôi vào con đường cùng .
Không còn cách nào khác là nhờ các cấp can thiệp nỗi oan ức của chồng tôi .
-       Ông Minh cho chồng tôi ra khỏi địa phương đi kêu cứu . Là một tội phạm nguy hiểm .
Ông ra lệnh tri nã toàn quốc , chồng tôi đến các ban ngành trung ương , cũng như cấp tỉnh nào có thấy nghe nói gì đâu
       Tôi nghĩ chồng tôi tội gì mà ra lịnh truy nã trong khi chồng tôi đi nạp đơn kêu cứu .
Không phải đây là hành vi lạm dụng quyền chức , ỷ mình là phó viện kiểm sát , muốn  hại ai thời hại, trong khi chồng tôi là người vô tội .
 -      Nay tôi làm đơn  nầy khiếu nại, tố cáo  hành vi sai phạm của ông Nguyển Văn Minh .
-      Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ nhất .
Là Ông Minh cho nhân viên cấp dưới đến nhà tôi,  đàn áp, khủng bố tinh thần vợ chồng tôi, con cái tôi, gần hai tháng,
       Làm thiệt hại kinh tế , trong khi gia đình tôi là gia đình cựu chiến binh nghèo khổ .  
-     Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ hai .
Ông Minh cấm cố chồng tôi vô thời hạn không cho chồng tôi ra khỏi địa phương , trong khi chồng tôi là người vô tội
-     Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ ba .
Là làm cáo trạng giả buộc chồng tôi có tội
-     Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ tư .
Là tước đoạt  quyền làm cha làm mẹ , của vợ chồng tôi đối với con cái .
-     Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chứ thứ năm,
Là hảm hại chồng tôi chỉ vì tôn thờ Quốc Tổ, khi chủ trương của đảng và nhà nước cho phép .
-      Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ sáu,
Là Ông làm cáo trạng giả , gây rối trật tự xử chồng tôi ba năm tù , vì nổi oan ức , vì thương con , mẹ chồng tôi buồn rầu ngã bệnh chết .  
-      Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ bảy .
Ông làm cáo trạng giả vin vào nghĩa vụ quân sự, xử chồng tôi với 18 tháng tù ở .
-      Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ tám .
Ông  chủ trương phá hoại vua hùng , bằng chứng là ông bắt bỏ tù chồng tôi đi dự giỗ tổ ,với dạng trá hình vin vào nghĩa vụ , vin vào gây rối trật tự,
-      Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ chín .
Người không có tội , Ông làm cho có tội , bằng chứng là chồng tôi vô tội , Ông làm cho có tội rồi xử nặng .
-      Hành vi phạm tội lạm dụng quyền chức thứ mười ,
Chính Ông  Minh là người xuống nhà tôi đàn áp , khủng bố  rồi biểu chồng tôi viết đơn khiếu nại tố cáo nạp cho ông  ta, để ông hảm hại,  bằng chứng là ông xử chồng tôi quá nặng 18 thàng tù ở , chỉ vì kêu cứu lên các cấp trung ương và tỉnh .
-      Với mười tội vi phạm, tội ác đối với gia đình cựu chiến binh chúng tôi .
Ông Nguyển Văn Minh không xứng đáng là phó huyện kiểm sát huyện Đức Phổ .
        Vì một con người có nhiều hành vi sai trái như thế .
Thì chỉ làm giảm đi uy tín của đảng, cũng như gây ra bao nỗi hàm oan cho dân chúng nói chung, nói riêng gia đình tôi .
-     Nay tôi viết đơn nầy khiếu nại tố cáo lên quý cấp , cứu gia đình tôi , cũng như chồng tôi , làm sáng tỏ những sự việc trong đơn, để chồng tôi khỏi bị oan ức .
     Trước lối xử bất công của ông Nguyển Văn Minh phó viện kiểm sát huyện Đức Phổ .
      Xin thành thật cảm ơn quý cấp , với tấm lòng biết ơn vô hạn .
                             
                               Tổ dân phố 6 thị trấn Đức Phổ
                               Huyện Đức Phổ , Tỉnh Quảng Ngãi
                               Ngày 01-  05 -  2013
                               Người đứng đơn
                                         Thủy
                               Đặng Thị Thanh Thủy   

                               Điện thoại :    0556514812   
Phản ứng: 

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tổng số lượt xem trang

item